Caravan Centrum Meerkerk

Onderhoudsafspraak maken Showroombezoek inplannen Offerte caravan aanvragen

Retour beleid

Ruilen van producten en teruggave-regeling

Beschadigde items

Indien u naar uw oordeel een defect ontdekt aan een van de producten, neem dan
direct contact op met de klantenservice (0347-760880). Een dergelijk defect kan
mogelijk onder de garantievoorwaarden vallen van het product. Verwijs a.u.b. naar de
garantie-informatie die behoort bij uw product.

Ruilen van producten en teruggave-regeling

Het product dient binnen 14 dagen na uitgifte retour verzonden te worden. Alle
verzonden producten dienen in hun originele, ongemarkeerde/onbeschadigde
verpakking verpakt te worden, inclusief mogelijke accessoires, handleidingen,
documentatie en registratie die met het product verzonden waren. Indien het item
ongeopend in de originele verpakking geretourneerd wordt, zullen wij deze
vervangen of restitueren, afhankelijk van uw oorspronkelijke betalingsmethode
exclusief transportkosten. Kosten voor remboursementen kunnen nimmer
gerestitueerd worden aangezien deze dienst reeds is uitgevoerd.

Aanbevelingen

 1. Gebruik een transportdienst dat gebruik maakt van een traceersysteem voor
  alle retour verzonden producten
 2. Verzeker uw zending voor een veilige retournering naar de
  Voortentenspecialist of de totale waarde van de verzending aangeeft, zodat u
  volledig zekergesteld bent in het geval van verlies of schade aan de
  verzending tijdens het vervoer.

Indien u er niet voor kiest om (1) een verzendbedrijf te gebruiken dat een
traceersysteem aanbiedt en (2) de totale waarde van uw pakket aan te geven en deze
te verzekeren, bent u verantwoordelijk voor elk verlies of enige schade aan het
product tijdens het transport.

De voorwaarden voor teruggave en restitutie zijn onderhevig aan veranderingen
zonder voorafgaande kennisgeving

Restitutie aanvragen

Contact opnemen met klantenservice

Neem contact op met de klantenservice (0347-760880) om een regeling voor
teruggave te treffen.

Ongeopend terugsturen

Indien u een verpakt product heeft ontvangen, verzendt u het ongeopende product
naar Dijkleger 17 4131MA Vianen. Geadresseerd aan Caravan Centrum Meerkerk.

Restitutie

Een restitutie* zal binnen 1 á 2 werkweken verwerkt worden, na ontvangst en
beoordeling van het product door de Caravan Centrum Meerkerk. Voor een voorspoedige
afhandeling is het van belang dat het bankrekeningnummer bij ons bekend is.

*Let op dat de Caravan Centrum Meerkerk geen teruggave of schadeloosstelling toestaat
voor de volgende producten, artikelen of diensten:

 1. Onderdelen in het algemeen en onderdelen waarvan niet is vast te stellen of
  deze gemonteerd zijn geweest.
 2. Producten verkregen als onderdeel van een pakket met andere apparatuur of
  producten, of gedistribueerd door een wederverkoper.
 3. Producten die gratis verkregen zijn (niet voor wederverkoop)
 4. Verzendkosten en/of orderkosten wanneer onomstotelijk vaststaat dat de
  artikelen verkeerd zijn besteld.