Afspraak maken

Gaskeuring G607 Duitsland


Gaskeuring caravan
Wanneer u naar Duitsland reist en u aanmeld bij de beheerder van een camping dan kan er gevraagd worden naar het logboek van de gaskeuring van uw caravan. Veel mensen weten dit niet!

Iedere twee jaar
In Duitsland is deze keuring al ruim 10 jaar verplicht. De gasinstallatie van de eigenaren van caravans moet in Duitsland geregistreerd zijn en iedere twee jaar een gaskeuring G607 ondergaan.

De gasinstallatie wordt op de technische eisen gekeurd, waarbij onder meer de gasdichtheid wordt beproefd. Controle van o.a. de gasdrukregelaar, gasslangen en lekdichtheid zijn vaste onderdelen van de herkeuring. Als alles goed in gekeurd wordt dit in het logboek vermeld.

Onze monteurs hebben hiervoor een speciale opleiding voor gevolgd en is gecertificeerd.

Logboek – Inspectie
Caravans die hier ter inspectie worden aangeboden worden conform de eisen en de richtlijnen van de Duitse gaskeuring beoordeeld. Alleen voertuigen welke voorzien zijn een originele / af fabriek gemonteerde gasinstallatie kunnen ter inspectie worden aangeboden. Deze inspectie vangt aan met een administratieve beoordeling van het aanwezige logboek. Het logboek zal worden beoordeeld op juistheid en volledigheid. Modificaties welke zijn aangebracht ten opzichte van het oorspronkelijk afgegeven document zullen in het logboek worden verwerkt.

Als er geen logboek aanwezig is, zal een beperkte opname van de installatie worden uitgevoerd en een nieuw logboek worden opgesteld. Aansluitend vindt de feitelijke inspectie plaats van de conditie van de gasinstallatie. Bij goedkeuring van het object wordt in het logboek de goedkeur vastgelegd en een goedkeurzegel bij de gasinstallatie geplaatst.

De campingbeheerders zijn aansprakelijk voor de veiligheid van de campings. Zij kunnen dus vragen naar het logboek ook van gasten buiten Duitsland. Het kan dus gebeuren geen logboek, geen standplaats.

Eigenaren van caravans kunnen voor deze gaskeuring terecht bij Caravan Centrum Meerkerk. Er wordt dan op de technische eisen gecontroleerd zoals de gasslangen, de drukregelaar en de lekdichtheid van de installatie. Een geslaagde keuring wordt in het logboek vermeld. Er wordt een zegel een zegel bij de gasinstallatie geplaatst. Dit alles gebeurd volgens de Duitse richtlijnen maar alleen voertuigen met originele / af fabriek gemonteerde gasinstallatie kunnen worden gekeurd.

Deze keuring is een tweejaarlijkse keuring.


Telefonisch afspraak makenOnline afspraak maken

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Bel ons op 0183-358080 of neem contact met ons op via het contactformulier.

Henk, Ton, René, Jan, Mike en Bas